Sport

Nasza biblioteka jest dostępna dla każdego ucznia     

więcej...

 

Biblioteka

 

Toys

Korzyści i zagrożenia związane

z Internetem.                     więcej... 

Internet

 

sport1

 

Nasze  sukcesy...            więcej...

 

Osiągnięcia

 

Books

  ... uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami... więcej

 

 

 

 

 

Po szkole

Jesteś tutaj:

Start
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie
PDF Drukuj Email

„Bądź dzieckiem jak najdłużej,
Jak dziecko baw się i śmiej,
kochaj tak jak dziecko
i serce dziecka zawsze miej!”

Drogie dzieci!

Z okazji Waszego święta życzymy, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze i by trwało jak najdłużej. Nie dorastajcie za szybko, cieszcie się każdym dniem. Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień był wyjątkowy. Wypełnijcie fantazją i radością każdą mijającą chwilę, by potem we wspomnieniach dawała Wam dużo szczęścia. Czerpcie energię ze słońca, kapiącego deszczu, uśmiechu i mądrości innych ludzi. Szukajcie w sobie siły i entuzjazmu. Pozostańcie dziećmi i cieszcie się dzieciństwem.

W poniedziałek nie będzie zdalnego zadawania lekcji. To Wasz dzień. Przeżyjcie go pięknie i radośnie w gonie rodziny, ze swoimi bliskimi.

Dyrektor szkoły

Grono Pedagogiczne

 
PDF Drukuj Email

god 2

 

Serdecznie witamy Państwa

         na stronach          

 Publicznej Szkoły Podstawowej

 w Zawadzie   

ul. Kolanowska 4

woj. opolskie

 

Zapraszamy do zapoznania się 

     z informacjami  na temat naszej  pracy.                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 
Komunikat Dyrektora szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał administrator   

Szanowni Państwo

           Na podstawie decyzji MEN nasza szkoła wznawia od 25 maja 2020 roku działalność dla klas edukacji wczesnoszkolnej. Uruchamiamy zajęcia opiekuńczo -wychowawcze z przepisami sanitarnymi określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Ze względu na małą liczbę zgłoszonych przez rodziców uczniów u swoich wychowawców utrzymujemy w dalszym ciągu prowadzenie zdalnego nauczania.

Określam szczegółowy sposób sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi w szkole:

 1. Szkoła zorganizuje zajęcia dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę skorzystania z zajęć.
 2. Decyzję o uczestnictwie dziecka w zajęciach podejmują wyłącznie rodzice (zajęcia nie są obowiązkowe).
 3. Ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniego miejsca (sali) decyzja o przyjściu dziecka do szkoły musi zostać podjęta przez rodziców najpóźniej do 20 maja.
 4. Zasady przyprowadzania dzieci do szkoły:
 • jeżeli w domu jest osoba przebywająca na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły,
 • każde dziecko przyprowadzane jest tylko przez jednego rodzica,
 • rodzic może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej (strefa rodzica) oznaczonej taśmą przy wejściu,
 • osoba dorosła przyprowadzająca dziecko musi być zdrowa ( posiadać ubraną maseczkę i rękawiczki),
 • rodzice muszą wyrazić pisemna zgodę na pomiar temperatury dziecku ( termometrem bezdotykowym). Muszą wypełnić również kilka niezbędnych dokumentów. Wszystkie dokumenty będą dostępne przy wejściu do szkoły,
 • w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych rodzic natychmiast zostanie poinformowany o tym fakcie i musi niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. Dziecko do momentu przyjazdu rodzica będzie przebywać w oddzielnym pomieszczeniu.

 

 1. Zajęcia będą odbywały się w salach lekcyjnych pod kierunkiem nauczyciela świetlicy, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i innych nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora. W grupie zajęciowej będą przebywać uczniowie z klas 1-3.
 2. Dzieci będą miały możliwość wykonywania zadań zleconych przez wychowawców, pod kierunkiem nauczyciela świetlicy.
 3. Reżim sanitarny:
 • grupa uczniów może liczyć maksymalnie 12 dzieci,
 • uczniowie przebywają codziennie w tej samej sali,
 • każdy uczeń będzie miał wyznaczoną przestrzeń (cztery metry kwadratowe),
 • każdy uczeń musi przynieść własne materiały do zajęć (np. zabawki plastikowe, przybory szkolne, ćwiczenia). Uczniowie nie mogą wymieniać się przyniesionymi rzeczami,
 • dzieci muszą zachowywać dystans między sobą (minimum 1,5 m),
 • dopuszczalne jest wyjście na boisko, niemożliwe będą aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami (gry zespołowe, praca w grupach),
 • nie mogą być organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły,
 • dzieci nie muszą mieć maseczek ochronnych.
 • Organizacja żywienia:
  - nie ma możliwości korzystania z formy dożywiania posiłkami organizowanymi przez szkołę.

 

Informacja dla ósmych klas - konsultacje 

W dniach 26 oraz 28 maja w szkole odbędą się konsultacje dla uczniów klasy ósmej. Konsultacje będą się odbywać w godzinach od 8 do 10. Konsultacje będą prowadzić nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych. Proszę o zgłoszenie swojej obecności wychowawcy klasy. Konsultacje dotyczą tych, którzy chcą wyjaśnić z nauczycielem konkretne problemy, zadania. W trakcie tych konsultacji przestrzegane będą zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Informacja dotycząca nowego terminu egzaminu ósmoklasisty 

Egzamin Ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 16, 17, 18 czerwca.

 1. 16.06 – język polski
 2. 17.06 – matematyka
 3. 18.06 – język angielski, język niemiecki

Egzamin rozpoczynać się będzie o godzinie 9.00

Uczniowie przychodzą do szkoły na 8.30

Termin egzaminów dodatkowych to: 7 - 9 lipieca

Wyniki ukażą się do dnia 31 lipca 2020 roku. W tym dniu absolwenci odbiorą zaświadczenia.

 

W tych dniach w szkole nie będą odbywać się inne zajęcia dydaktyczne czy opiekuńcze.

Na egzamin uczniowie przychodzą w maseczkach ze swoimi podstawowymi przyborami. Nie przynoszą telefonów komórkowych ani żadnych maskotek. Po zajęciu miejsca uczniowie będą mogli zdjąć maseczkę.

W salach egzaminacyjnych zachowane zostaną procedury określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.


                                                                                                                      Z poważaniem,

                                                                                                                             Dyrektor szkoły

Od dnia 25 maja 2020 r. organizowane będą konsultacje dla uczniów kl. VIII, natomiast od dnia 1 czerwca rozpoczną się konsultacje dla pozostałych uczniów.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie
w stanie zagrożenia epidemicznego.

Organizacja zajęć w formie konsultacji...........pobierz/plik pdf

Załącznik nr 3.....................................................pobierz/plik pdf
 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN - plik pdf/pobierz

  

 
PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie


Z przyczyn niezależnych od nas, nastąpiła zmiana adresu mailowego, na który uczniowie przesyłają swoje prace.
W związku z tym bardzo prosimy o zapisanie poniższego adresu i od dzisiaj przesyłanie prac zwrotnych na ten właśnie adres.
Proszę pamiętać, że niektórzy nauczyciele podali swoje maile, na które należy do nich przesyłać zadania.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Z poważaniem
Grono Pedagogiczne PSP Zawada

 
PDF Drukuj Email

WAŻNY KOMUNIKAT!

NOWY SYSTEM ZDALNEJ PRACY

od 15 KWIETNIA 2020 R.

Szanowni Rodzice i Uczniowie naszej szkoły!

Z uwagi na dużą ilość materiałów zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej i tworzący się chaos w poszukiwaniu właściwego zadania, postanowiliśmy usprawnić nasze zdalne nauczanie. Zostały utworzone dla każdej klasy osobne skrzynki e-mailowe.

W skrzynkach tych będą znajdowały się materiały z każdego przedmiotu dla danej klasy.

Poniżej znajdziecie adresy dla poszczególnych klas, hasła natomiast zostaną przesłane do Państwa poprzez SMS lub WhatsApp.

Skrzynka pocztowa dedykowana jest uczniom i ma być pomocą podczas zdalnej nauki.  Nie zawiera reklam i treści niedostosowanych do wieku dzieci.

W systemie zadań w skrzynkach e-mailowych pracujemy od jutra, czyli od 15 kwietnia 2020 r.

Uczeń przystępując do pracy w danym dniu powinien sprawdzić zawartość skrzynki poczty elektronicznej swojej klasy.

Uczeń odsyła wskazane przez nauczyciela zadania na ocenę na adres elektroniczny szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub inny wskazany przez nauczyciela.

Korzystanie ze skrzynki wiąże się z przestrzeganiem następujących zasad:

Głównym administratorem skrzynki jest wychowawca klasy.

Uczeń nie może usuwać żadnych treści, wiadomości, zmieniać haseł i ustawień.

Nie wolno zamieszczać prywatnych e-maili. Konto może być wykorzystywane tylko do przesyłania materiałów przez nauczycieli.

Nieprzestrzeganie w/w zasad wpłynie na ocenę zachowania ucznia.

Dyrektor szkoły ma prawo do kontrolowania przestrzegania w/w zasad.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Adresy skrzynek:

Klasa 1 -   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klasa 2 -   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klasa 3 -   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klasa 4 -   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klasa 5 -   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klasa 6 -   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klasa 7 -   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klasa 8 -   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie

 
PDF Drukuj Email

JEZU UFAM TOBIE!

https://www.youtube.com/watch?v=LMxQCZdSKKM

„Nasze plany i nadzieje
coś niweczy raz po raz.
Tylko Boże miłosierdzie
nie zawodzi nigdy nas.

Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat,
Jezu, ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej
i w opiece czułej duszę moją miej.”

jezus

„Ufam Tobie boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.”

W najbliższą niedzielę obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego.


Miłosierdzie jest najważniejszym przymiotem Boga, o tym mówi sama Biblia. Nie jest tylko współczuciem, ale wyraża się w konkretnym działaniu, polegającym na bezinteresownej pomocy. Samo współczucie, bez działania, miłosierdziem jeszcze nie jest.
Każdego z nas do miłosiernego działania i odkrywania wiary powinny inspirować przykłady
i historie innych osób. Ale dzisiaj proponuję Ci pytania, które zadaj sobie samemu. Usiądź
w domowym zaciszu i spróbuj odpowiedzieć na nie w sercu.
Zastanów się:
Jak, w trudnych do wytłumaczenia po ludzku sytuacjach, np. choroby, Bóg okazuje Miłosierdzie? Gdzie w codzienności szukać miłosiernych postaw? Czy Bóg powinien być
dla każdego, aż tak miłosierny...?

OKAŻ MI BOŻE MIŁOSIERDZIE SWOJE!!!

https://www.youtube.com/watch?v=ZxF8wDedzI4

Z darem modlitwy…

Joanna Kęsik, katechetka

ks. Mariusz Sobek, katecheta i proboszcz

 

akt ofiarowania 1

 
PDF Drukuj Email

WSŁUCHIWAĆ SIĘ W PAPIEŻA

Dzisiaj 2 kwietnia 2020 r. pamiętamy o 15 rocznicy śmierci Jana Pawła II. Wielki Papież jest osobą, która bardzo często towarzyszy działaniom naszej szkoły. Jego słowa wskazują właściwy kierunek, pozwalają stawiać pytania i kształtować życie. https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

           Decyzją Rządu i Ministra Edukacji Narodowej przerwa w pracy szkoły wydłuża się do okresu świątecznego. Zmieniają się również zadania szkoły, które mają ułatwić Wam realizację podstaw programowych. Chciałbym bardzo podziękować za Waszą dotychczasową aktywność i pracę w tych niecodziennych warunkach.

           Od 25 marca oprócz materiałów utrwalająco –powtarzających uruchomimy przesyłanie materiałów i zadań związanych z realizacją nowych treści podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. Będziemy starali się w pierwszej kolejności mieć na uwadze higienę Waszej domowej pracy. Utrzymujemy dotychczasową formę pracy. Zadania zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły w poszczególnych zakładkach na każdą klasę. Uruchamiamy dodatkowo skrzynkę poczty zwrotnej, na którą będziecie mogli wysyłać Wasze prace do wglądu przez nauczycieli.

Adres poczty to: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Utrzymujemy również indywidualny kontakt z wychowawcami klas i poszczególnymi nauczycielami. Każda forma prezentacji Waszej domowej pracy będzie doceniana i oceniana. Zachęcam do częstego odwiedzania naszej strony internetowej i śledzenia materiałów tam zamieszczanych.

Dyrektor szkoły

Henryk Zapiór

 

 

 

W  zakładce http://pspzawada.pl/aktualnosci.html  komunikat Ministra Edukacji Narodowej. Zachęcam do zapoznania się.

Dyrektor szkoły

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Znany nam wszystkim: nauczycielom, rodzicom i uczniom WSiP, czyli Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne udostępniło niezbędne pomoce (podręczniki i ćwiczenia) w formie e-podręczników, aby można było prowadzić naukę zdalnie i pomagać uczniom jak najlepiej wykorzystać ten czas. Materiały publikowane na ich stronie mogą być używane przez uczniów i ich rodziców. Poniżej link do strony:

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

Znajdziecie tam materiały dla wszystkich klas szkoły podstawowej i materiały ćwiczeniowe do egzaminu ósmoklasisty.

 

Drodzy uczniowie

na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje   znajdziecie propozycje lekcji z różnych przedmiotów dla wszystkich klas z ciekawymi  zadaniami, ćwiczeniami, filmami i prezentacjami.

Macie całkowitą dowolność w wyborze treści powtarzanego materiału. Mamy nadzieję, że uatrakcyjni to Waszą naukę w domu.

  

Uwaga uczniowie!

W rozwinięciu zakładki Aktualności znajdziecie zadania dla każdej klasy z różnych przedmiotów do samodzielnego powtarzania.

 

PRZYDATNE LINKI

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ - NAUKA ZDLANA

Więcej…
 
Odżywiajmy się zdrowo! PDF Drukuj Email
Wpisał administrator   

             “Witaminki, witaminki, dla chłopczyka i dziewczynki!”

            Bez wątpienia słowa znanej wszystkim piosenki były tłem akcji Samorządu Szkolnego, która trwała w naszej szkole od 24 do 28 lutego. Polegała ona na wykonaniu przez każdą klasę zdrowych kanapek, sałatek i innych smakołyków w ramach akcji “Zdrowego odżywiania”.

Więcej…
 
"Dar na STO" PDF Drukuj Email
Wpisał administrator   

papiez        DAR NA STULECIE !

Już niebawem będziemy świętowali 100 rocznicę urodzin wyjątkowego człowieka, naszego rodaka – Świętego Jana Pawła II. Chcąc się o nim dowiedzieć jak najwięcej, podejmiemy się różnorodnych działań, które pomogą nam zbudować duchowy pomnik jako dar dla Jana Pawła II.

Więcej…
 


Kontakt

telefonPubliczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie
ul. Kolanowska 4, Zawada,
46-022 Luboszyce
tel.: +48 77 4212881
email:  pspzawada@interia.eu

Wykonanie: LinkNet.pl