Sport

Nasza biblioteka jest dostępna dla każdego ucznia     

więcej...

 

Biblioteka

 

Toys

Korzyści i zagrożenia związane

z Internetem.                     więcej... 

Internet

 

sport1

 

Nasze  sukcesy...            więcej...

 

Osiągnięcia

 

Books

  ... uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami... więcej

 

 

 

 

 

Po szkole

Jesteś tutaj:

Start Aktualności Plan lekcji
Plan lekcji 2019/20 PDF Drukuj Email
 

L.p.

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

J. Baran

J. Kęsik

B. Kisiel

J. Gryga

A. Spyra

E. Wideł

S. Węgrzyn

P. Ebisch

PONIEDZIAŁEK

1

8.00 - 8.45

   

z. teatralne

8

EW

9

     technika  

wych.fiz.

 

religia

3

j.polski

1

2

8.55 - 9.40

EW

7

j.mn.niem.

8

EW

9

wych.fiz.

 

religia

3

j.angielski

5

j.niemiecki

4

j.polski

1

3

9.50 -10.35

informatyka

5

EW

8

EW

9

matematyka

6

j.polski

1

religia

3

j.angielski

4

wych.fiz.

 

4

10.45-11.30

wych.fiz.

 

EW

8

EW

9

religia

3

j.mn.-niem.

4

matematyka

6

j.polski

1

j.angielski

5

5

11.50-12.35

EW

7

EW

8

religia

9

j.angielski

4

informatyka

5

j.polski

1

wych.fiz.

 

fizyka

6

6

12.40-13.25

basen

 

basen

 

basen

 

j.polski

1

basen

     

fizyka

6

biologia

3

7

13.35-14.20

basen

 

basen

 

basen

     

basen

     

chemia

6

religia

3

8

14.30-15.15

                           

chemia

6

WTOREK

1

8.00 - 8.45

j.mn.-niem.

7

     

9

historia

4

wych.fiz.

         

j.angielski

1

2

8.55 - 9.40

EW

7

j.angielski

8

j.mn.-niem.

9

wych.fiz.

 

historia

4

j.angielski

1

biologia

6

matematyka

3

3

9.50 -10.35

EW

7

j.mn.niem.

8

religia

9

matematyka

3

j.polski

1

biologia

6

j.angielski

5

historia

4

4

10.45-11.30

wych.fiz.

 

EW

8

EW

9

j.angielski

5

j.angielski

3

matematyka

6

j.polski

1

religia

4

5

11.50-12.35

EW

7

informatyka

5

EW

9

przyroda

1

religia

4

historia

3

matematyka

6

wych.fiz.

 

6

12.40-13.25

z. teatralne

7

   

wych.fiz.

9

religia

4

matematyka

6

j.polski

1

historia

3

j.niemiecki

5

7

13.35-14.20

           

j.polski

1

 

4

wych.fiz.

 

geografia

6

WOS

3

8

14.30-15.15

               

 

             

ŚRODA

1

8.00 - 8.45

 EW

7

 

8

 

9

wych.fiz.

   tenis      

matematyka

3

EDB

6

2

8.55 - 9.40

wych.fiz

 

religia

8

informatyka

5

technika

6

matematyka

3

j.polski

1

wych.fiz.

 

j.mn.-niem.

4

3

9.50 -10.35

EW

7

EW

8

EW

9

przyroda

6

wych.fiz.

 

matematyka

3

j.niemiecki

4

j.polski

1

4

10.45-11.30

EW

7

EW

8

EW

9

j.polski

1

biologia

6

wych.fiz.

 

muzyka

3

matematyka

4

5

11.50-12.35

EW

7

EW

8

j.angielski

9

matematyka

3

j.polski

1

j.angielski

6

informatyka

5

wych.fiz.

 

6

12.40-13.25

 

 

EW

8

z. teatralne

9

j.angielski

4

j.angielski

1

muzyka

3

biologia

6

narada

5

7

13.35-14.20

   

wych.fiz.

     

j.niemiecki

4

narada

3

geografia

6

j.polski

1

j.angielski

5

8

14.30-15.15

               

geografia

6

HIK

4

j.angielski

5

WDŻ

1

CZWARTEK

1

8.00 - 8.45

 

7

religia

8

   

plastyka

4

j.angielski

 

wych.fiz.

 

j.polski

1

chemia

6

2

8.55 - 9.40

religia

7

j.angielski

8

j.mn.-niem.

9

j.polski

1

plastyka

4

technika

3

chemia

6

j.mn.-niem.

5

3

9.50 -10.35

j.angielski

7

EW

8

EW

9

informatyka

5

j.polski

1

plastyka

4

matematyka

6

wych.fiz.

 

4

10.45-11.30

j.mn.-niem.

7

EW

8

wych.fiz.

 

matematyka

6

j.mn.-niem.

3

j.polski

1

plastyka

4

informatyka

5

5

11.50-12.35

EW

7

EW

8

EW

9

j.niemiecki

4

wych.fiz.

 

narada

3

narada

1

fizyka

6

6

12.40-13.25

EW

7

EW

8

EW

9

narada

4

matematyka

6

informatyka

5

wych.fiz.

 

j.polski

1

7

13.35-14.20

 EW

7

       

WDŻ

1

HIK

4

   

tenis

 

matematyka

6

8

14.30-15.15

                               

PIĄTEK

1

8.00 - 8.45

 

7

   

j.mn.-niem.

9

   

wych.fiz.

 

historia

4

matematyka

3

j.mn.-niem.

5

2

8.55 - 9.40

j.mn.-niem.

7

EW

8

j.angielski

9

j.polski

1

matematyka

3

wych.fiz.

 

historia

4

geografia

6

3

9.50 -10.35

j.angielski

7

wych.fiz.

 

EW

9

j.mn.-niem.

4

historia

5

matematyka

3

geografia

6

j.polski

1

4

10.45-11.30

EW

7

EW

8

wych.fiz.

 

muzyka

3

j.polski

1

j.mn.-niem.

5

fizyka

6

historia

4

5

11.50-12.35

EW

7

EW

8

EW

9

wych.fiz.

 

muzyka

3

j.mn.-niem.

5

j.polski

1

matematyka

6

6

12.40-13.25

religia

7

j.mn.-niem.

8

 EW

9

tenis

 

j.mn.-niem.

5

j.polski

1

religia

4

WOS

6

7

13.35-14.20

 

       

9

       

religia

4

wych.fiz.

 

j.niemiecki

5

8

14.30-15.15

                   

tenis

         
 

Kontakt

telefonPubliczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie
ul. Kolanowska 4, Zawada,
46-022 Luboszyce
tel.: +48 77 4212881
email:  pspzawada@interia.eu

Wykonanie: LinkNet.pl