Sport

Nasza biblioteka jest dostępna dla każdego ucznia     

więcej...

 

Biblioteka

 

Toys

Korzyści i zagrożenia związane

z Internetem.                     więcej... 

Internet

 

sport1

 

Nasze  sukcesy...            więcej...

 

Osiągnięcia

 

Books

  ... uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami... więcej

 

 

 

 

 

Po szkole

Jesteś tutaj:

Start
PDF Drukuj Email

 

 

 

Komunikat Premiera Rządu i MEN

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju decyzją Premiera i Ministra Edukacji Narodowej przekazane zostały rekomendacje dyrektorom jednostek oświatowych, dla których organem założycielskim jest właściwa gmina, czyli zawieszenie na okres dwóch tygodni (16-25 marca br.) zajęć dydaktyczno-opiekuńczych i wychowawczych, a w dniach 12 i 13 marca br. w szkole organizowane powinny być w nagłych przypadkach zajęcia opiekuńcze.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych "dyrektor szkoły (przedszkola, placówki) może zawiesić za zgodą organu prowadzącego zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów".


W związku z powyższym nasza szkoła zawiesza na okres dwóch tygodni (16-25 marca br.) zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze i wychowawcze. 

Rodzicu!

Informacja MEN

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 

Kontakt

telefonPubliczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie
ul. Kolanowska 4, Zawada,
46-022 Luboszyce
tel.: +48 77 4212881
email:  pspzawada@interia.eu

Wykonanie: LinkNet.pl