Sport

Nasza biblioteka jest dostępna dla każdego ucznia     

więcej...

 

Biblioteka

 

Toys

Korzyści i zagrożenia związane

z Internetem.                     więcej... 

Internet

 

sport1

 

Nasze  sukcesy...            więcej...

 

Osiągnięcia

 

Books

  ... uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami... więcej

 

 

 

 

 

Po szkole

Jesteś tutaj:

Start
Komunikat Dyrektora szkoły PDF Drukuj Email

Określam szczegółowy sposób sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi w szkole:

 1. Szkoła zorganizuje zajęcia dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę skorzystania z zajęć.
 2. Decyzję o uczestnictwie dziecka w zajęciach podejmują wyłącznie rodzice (zajęcia nie są obowiązkowe).
 3. Ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniego miejsca (sali) decyzja o przyjściu dziecka do szkoły musi zostać podjęta przez rodziców najpóźniej do 20 maja.
 4. Zasady przyprowadzania dzieci do szkoły:
 • jeżeli w domu jest osoba przebywająca na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły,
 • każde dziecko przyprowadzane jest tylko przez jednego rodzica,
 • rodzic może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej (strefa rodzica) oznaczonej taśmą przy wejściu,
 • osoba dorosła przyprowadzająca dziecko musi być zdrowa ( posiadać ubraną maseczkę i rękawiczki),
 • rodzice muszą wyrazić pisemna zgodę na pomiar temperatury dziecku ( termometrem bezdotykowym). Muszą wypełnić również kilka niezbędnych dokumentów. Wszystkie dokumenty będą dostępne przy wejściu do szkoły,
 • w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych rodzic natychmiast zostanie poinformowany o tym fakcie i musi niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. Dziecko do momentu przyjazdu rodzica będzie przebywać w oddzielnym pomieszczeniu.

 

 1. Zajęcia będą odbywały się w salach lekcyjnych pod kierunkiem nauczyciela świetlicy, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i innych nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora. W grupie zajęciowej będą przebywać uczniowie z klas 1-3.
 2. Dzieci będą miały możliwość wykonywania zadań zleconych przez wychowawców, pod kierunkiem nauczyciela świetlicy.
 3. Reżim sanitarny:
 • grupa uczniów może liczyć maksymalnie 12 dzieci,
 • uczniowie przebywają codziennie w tej samej sali,
 • każdy uczeń będzie miał wyznaczoną przestrzeń (cztery metry kwadratowe),
 • każdy uczeń musi przynieść własne materiały do zajęć (np. zabawki plastikowe, przybory szkolne, ćwiczenia). Uczniowie nie mogą wymieniać się przyniesionymi rzeczami,
 • dzieci muszą zachowywać dystans między sobą (minimum 1,5 m),
 • dopuszczalne jest wyjście na boisko, niemożliwe będą aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami (gry zespołowe, praca w grupach),
 • nie mogą być organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły,
 • dzieci nie muszą mieć maseczek ochronnych.
 • Organizacja żywienia:
  - nie ma możliwości korzystania z formy dożywiania posiłkami organizowanymi przez szkołę.

 

Informacja dla ósmych klas - konsultacje 

W dniach 26 oraz 28 maja w szkole odbędą się konsultacje dla uczniów klasy ósmej. Konsultacje będą się odbywać w godzinach od 8 do 10. Konsultacje będą prowadzić nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych. Proszę o zgłoszenie swojej obecności wychowawcy klasy. Konsultacje dotyczą tych, którzy chcą wyjaśnić z nauczycielem konkretne problemy, zadania. W trakcie tych konsultacji przestrzegane będą zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Informacja dotycząca nowego terminu egzaminu ósmoklasisty 

Egzamin Ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 16, 17, 18 czerwca.

 1. 16.06 – język polski
 2. 17.06 – matematyka
 3. 18.06 – język angielski, język niemiecki

Egzamin rozpoczynać się będzie o godzinie 9.00

Uczniowie przychodzą do szkoły na 8.30

Termin egzaminów dodatkowych to: 7 - 9 lipieca

Wyniki ukażą się do dnia 31 lipca 2020 roku. W tym dniu absolwenci odbiorą zaświadczenia.

 

W tych dniach w szkole nie będą odbywać się inne zajęcia dydaktyczne czy opiekuńcze.

Na egzamin uczniowie przychodzą w maseczkach ze swoimi podstawowymi przyborami. Nie przynoszą telefonów komórkowych ani żadnych maskotek. Po zajęciu miejsca uczniowie będą mogli zdjąć maseczkę.

W salach egzaminacyjnych zachowane zostaną procedury określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.


                                                                                                                      Z poważaniem,

                                                                                                                             Dyrektor szkoły

Od dnia 25 maja 2020 r. organizowane będą konsultacje dla uczniów kl. VIII, natomiast od dnia 1 czerwca rozpoczną się konsultacje dla pozostałych uczniów.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie
w stanie zagrożenia epidemicznego.

Organizacja zajęć w formie konsultacji...........pobierz/plik pdf

Załącznik nr 3.....................................................pobierz/plik pdf
 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN - plik pdf/pobierz

  

 

Kontakt

telefonPubliczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie
ul. Kolanowska 4, Zawada,
46-022 Luboszyce
tel.: +48 77 4212881
email:  pspzawada@interia.eu

Wykonanie: LinkNet.pl