Sport

Nasza biblioteka jest dostępna dla każdego ucznia     

więcej...

 

Biblioteka

 

Toys

Korzyści i zagrożenia związane

z Internetem.                     więcej... 

Internet

 

sport1

 

Nasze  sukcesy...            więcej...

 

Osiągnięcia

 

Books

  ... uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami... więcej

 

 

 

 

 

Po szkole

Jesteś tutaj:

Start O szkole Historia szkoły
Losy szkoły PDF Drukuj Email

 

Historia szkoły w Zawadzie (fragmenty książki J. Farysa)

Budynek Szkoły Podstawowej w Zawadzie został zbudowany w 1846. Był to mały, parterowy obiekt jednoklasowy. Został rozbudowany w 1888 r., wtedy dobudowano piętro.

Kolejna rozbudowa budynku odbyła się w 1909 r. – na zwieńczeniu ściany szczytowej widoczna jest ta data. Do istniejącego budynku dobudowano wówczas drugą część, nie różniącą się wyglądem od poprzedniej. Najprawdopodobniej w latach 1930–1932 rozbudowano wysoką część budynku. Dobudowano wtedy prawą stronę. O tym, że powstała znacznie później, świadczy widoczna różnica w odcieniu cegieł, a także wypowiedzi mieszkańców. Wejście do szkoły dawniej było z boku, z lewej strony ściany szczytowej wysokiego budynku – obecnie duże okno trzyskrzydłowe.

W 1900 r. obsadę nauczycielską stanowiło dwóch nauczycieli: Frank Josef, Peisker Richard.

W kolejnym spisie z 1911 r. zawarto ważną informację, że Zawadę zamieszkiwało wtedy 880 mieszkańców. Do szkoły, w której naukę realizowało 184 uczniów, nadal uczęszczały dzieci z przysiółku Borki, oddalonego o 1 km. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 3 klasach.

 

W okresie międzywojennym w 1925 r. w szkole Zawadzie pracowali nauczyciel: Koch Josef,  Kolbe Rudolf,  Ochmann Alois. Nauka odbywała się w szkole w okresie międzywojennym w  czterech salach lekcyjnych, dwie znajdowały się na parterze a dwie na piętrze. Kierownik szkoły Josef Koch z racji swego wieku jeszcze w okresie międzywojennym przeszedł na emeryturę. Swoją funkcję pełnił jeszcze w 1928 r. Na stanowisku kierownika zastąpił go Manfred Zylla, staruszek przed emeryturą, był on kierownikiem szkoły do końca wojny.

Wszyscy nauczycielem przed wkroczeniem wojsk radzieckich opuścili Zawadę. Budynek szkoły w czasie wojny nie został zniszczony, jedynie ostrzelany pociskami, po których ślady widoczne są do dnia dzisiejszego. Pierwszą powojenną nauczycielką i kierowniczką w szkole w Zawadzie była Maria Urbańska. Swoje wrażenie dotyczące wsi spisała w kronice szkoły:

 

 „W imię Boże!”

Dnia 2 kwietnia 1945 r. przybyłam do wsi. Pierwsze moje wrażenie, to ładna, duża i czysta wieś. Ludzie trochę wystraszeni przeżyciami frontowymi, jednak co dziwne, wszyscy mówią po polsku.

 

W wyniku wojny w budynku szkolnym potłuczone zostały wszystkie szyby w oknach. Na korytarzach i w klasach znajdowało się pełno potłuczonego szkła, trudno było przejść. Pod przewodnictwem pierwszej powojennej nauczycielki Marii Urbańskiej rozpoczęło się wielkie sprzątanie. W ciągu czterech dni szkoła została uprzątnięta. Sołtys Franciszek Sołtysiak zdobył szkło i jeden z gospodarzy oszklił okna w trzech klasach. 

23.04.1945 r. ogłoszono zapisy uczniów do szkoły. Zapisanych zostało 188 dzieci do szkoły oraz 40 do przedszkola. W okresie powojennym przedszkolaki uczęszczały do budynku szkolnego. Msza św. rozpoczynająca rok szkolny odprawiona została w niedzielę 29 kwietnia w kościele parafialnym w Luboszycach. Rok szkolny zakończył się 16.07.1945 r. Dzieci ze wszystkich szkół całej gminy wpierw brały udział w nabożeństwie, a następnie wystąpiły w akademii w sali w Luboszycach, by pokazać licznie zebranej okolicznej ludności, czego przez tak krótki czas się nauczyły. Uczniowie wystąpili z ciekawym repertuarem śpiewając piosenki wojskowe, patriotyczne, ludowe oraz deklamując wiersze.

4.01.1946 r. w Szkole Podstawowej w Zawadzie pracę jako nauczycielka rozpoczęła Janina Begińska. 1.03.1946 r. zorganizowano przy Szkole Podstawowej w Zawadzie Koło Młodzieży PCK, do którego zapisało się 76 uczniów klas starszych.

 

W następnych latach pracę w szkole w Zawadzie rozpoczęły nauczycielki Zofia Pelc i Mieczysław Piorun. Skład grona pedagogicznego często się zmieniał.

15.01.1949 r. obowiązki kierownika szkoły, na miejsce odwołanej Marii Urbańskiej, przejęła Janina Begińska.

Jeszcze w 1949 r. przy Szkole Podstawowej w Zawadzie powstała organizacja harcerska, jej założycielem był Józef Szmigiel. Organizacja początkowo liczyła 40 harcerzy.

Kierowniczka szkoły Janina Begińska, gdy jechała z uczniami pociągiem do Katowic na konkurs „Czy znasz Związek Radziecki”, napisała wiersz sławiący szkołę w Zawadzie: 

Niedaleko Opola w gosławickiej gminie

Mała wioska Zawada pięknością swą słynie:

Wkoło pola zielone, skowronkami dzwoniące,

Wkoło lasy sosnowe, poziomkami pachnące.

W środku wsi biegnie szosa, a przy szosie jest szkoła.

Co dzień z rana tam biegnie gromadka wesoła … . (fragment)

 

Dnia 31.05.1952 r. w Trybunie Opolskiej ukazał się artykuł opisujący działalność harcerzy z Zawady, którym przewodziła Janina Cieślar. Drużyna ta liczyła wtedy 85 druhów.

   Szkoła Podstawowa w Zawadzie w latach 50 – tych XX w. była  bardzo aktywną placówką. Działało wiele kółek, np. prac ręcznych – prowadzone przez Janinę Cieślar, artystyczne, konstytucji – prowadzone przez Cecylię Nowak oraz kółko zajmujące się zbieraniem pieśni ludowych. Co roku brano udział w Konkursie Czytelniczym, w którym w 1955 r. uczniowie z Zawady zwyciężyli. Co roku społeczność szkolna brała również udział w zalesianiu. Jednakże oprócz ciężkiej pracy był również czas na wypoczynek, odbywały się wycieczki szkolne. Szkoła była zadbana, systematycznie odbywały się remonty. W miarę możliwości wyposażano klasy w nowy sprzęt.

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 1959/1960

-          Janina Begińska – kierownik szkoły, wychowawca klasy II, nauczycielka języka polskiego, języka rosyjskiego.

-          Danuta Mróz – wychowawca klasy III i VI , nauczycielka matematyki, fizyki, chemii i śpiewu.

-          Zofia Golańska – wychowawca klasy I i V, nauczycielka nauczania początkowego, biologii i geografii

-          Aniela Piekut – wychowawca klasy IV i VII, nauczycielka nauczania początkowego i historii

-          Józef Słowik – nauczyciel prac ręcznych, wychowania fizycznego i rysunku.


Podobnie w latach 60 – tych XX w. Szkoła wypełniała wszystkie statusowe obowiązki, a grono pedagogiczne sumiennie pracowało nad edukacją uczniów. 

 

  W 1964 r. do szkoły uczęszczało 172 uczniów: kl. I – 29 uczniów, kl. II – 25, kl. III – 26, kl. IV – 26, kl. V – 22, kl. VI – 26, kl. VII – 18. Nauczycielami byli wtedy:

-    Janina Begińska – kierownik szkoły, nauczycielka języka polskiego, zajęcia muzyczne.

-    Danuta Mróz –  nauczyciel matematyki, fizyki, chemii, wychowania fizycznego.

-    Irena Naworska –nauczyciel nauczania początkowego i historii.

-    Herbert Szymon – nauczyciel wiadomości o przyrodzie, biologii, geografii, zajęć praktyczno – technicznych, wychowania plastycznego, wychowania fizycznego.

Rok szkolny 1966/1967 był dla szkoły szczególnym rokiem, gdyż stała się ona placówką ośmioklasową, na skutek realizacji reformy w oświacie. Dlatego też dnia 1 września rozpoczął pracę szósty nauczyciel. Pracę w szkole realizowało grono pedagogiczne w składzie: Janina Begińska – kierownik szkoły, Danuta Mróz, Irena Naworska, Maria Rudkowska, Herbert Szymon i Ryszard Miążek. Uczniów w szkole było 180. Najliczniejsza była klasa I – 27 uczniów. Najmniej liczna klasa VIII – tylko 12. W ciągu wakacji w budynku szkolnym przeprowadzono remont sal. Szczególnie wielkie sukcesy odnosił chór przy Szkole Podstawowej z Zawadzie, którym opiekowała się Danuta Mróz. Często występował na okolicznościowych imprezach i akademiach.  

W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego w dn. 20.06.1970 r. pożegnano ustępującą kierowniczkę szkoły Janinę Begińską, która udała się na emeryturę. Pełniła funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Zawadzie od 1946 r. Janina Begińska za swoją długoletnią pracę była nagrodzona najwyższymi odznaczeniami państwowymi, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Sztandaru Pracy II stopnia. W kierowaniu placówką zastąpiła ją Danuta Mróz.

 


Rok szkolny 1970/1971 rozpoczął się w nowo wyremontowanej szkole, koszt remontu wyniósł 36 000 zł. Została założona nowa instalacja świetlna, odnowiono ściany i ławki. Do szkoły uczęszczało 188 uczniów. Zatrudnieniowymi byli: Danuta Mróz – dyrektor szkoły, Marta Begińska, Ryszard Miążek, Irena Naworska-Szostek, Teresa Podpora, Maria Rutkowska, Janina Begińska, Jan Lakota.

21.08.1975 r. rozpoczął się nowy rok szkolny. Danuta Mróz przestała pełnić obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie, gdyż została zastępcą dyrektora gminnego szkół. Poprowadziła jeszcze część akademii inauguracyjnej. Jej obowiązki przejęła Jolanta Wacławek, która pracowała od czterech lat w szkole w Zawadzie.

 28.12.1978 r. rozpoczęto budowę „zielonej sali gimnastycznej”, która miała być wykorzystana do ćwiczeń ruchowych, a w czasie przerw międzylekcyjnych do bezpiecznych zabaw i gier ruchowych. Głównym materiałem miały być opony samochodowe. Wiosną następnego roku rozpoczęto budowę bieżni. W 1978r. pracę rozpoczęła Barbara  Stankowska, która  nadal propaguje piękno języka  polskiego i miłość do polszczyzny stara się zaszczepić wśród uczniów. 

 

Do tradycji Szkoły Podstawowej w Zawadzie należało organizowanie meczy towarzyskich w piłce ręcznej dziewcząt i piłce nożnej chłopców z drużynami z gminy Łubniany (Luboszyce, Biadacz i Kępa), oraz z drużyną z Gosławic.

 

 

   Nauczyciele wraz uczniami przeprowadzali co roku wiele imprez okolicznościowych. Na szczególną uwagę zasługują zawody sportowe przeprowadzone 19.05.1979 r. Uczniowie rozegrali wtedy mecze piłki ręcznej, nożnej oraz zawody w dwa ognie. Przeprowadzone zostały również biegi na dystansie 60 m.  

Zmienił się także skład grona pedagogicznego, w roku szkolnym 1979/1980 w Szkole Podstawowej w Zawadzie byli zatrudnieni: Jolanta Wacławek – dyrektor szkoły, Mieczysław Bęben, Maria Delinowska, Halina Liro, Marta Praska, Barbara Stankowska, Halina Wanke, Bogusława Wolska, Elżbieta Zadorożna.

W 1982 r. pracę podjęła Urszula Grodzińska, nauczycielka, która swoje powołanie wciąż realizuje i nieprzerwanie pracuje w szkole w Zawadzie. W tym samym roku zatrudniono Dorotę Malek, nauczycielkę, która swoje życie zawodowe poświeciła tej samej placówce i obecnie przebywa na emeryturze.

W 1990 r. pracę rozpoczęli  Henryk Zapiór, obecny dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie oraz Jolanta Grabowska-Baran, która również nadal pracuje w tej placówce.   

 

W 1996 r. dzięki Jolancie Wacławek – dyrektorowi szkoły i Henrykowi Zapiórowi –ówczesnemu gminnemu radnemu, ruszył remont szkoły w Zawadzie. Rozpoczęto rozbudowę i modernizację obiektu. Dobudowane zostało całe skrzydło z dwiema klasami lekcyjnymi na pierwszym piętrze. Uzyskano sanitariaty wewnętrzne i dwie szatnie. Na remont Urząd Gminy w Turawie zabezpieczył kwotę 250 000 zł. W czasie remontu przygotowane zostało poddasze pod kątem pracowni komputerowej, które w następnym okresie zostało wykonane z płyt kartonowo – gipsowych ze środków własnych szkoły. 

 

Skład grona pedagogicznego w 1996 r.: Jolanta Wacławek – dyrektor szkoły, Jolanta Grabowska-Baran, Urszula Grodzińska, Joanna Juszko, Bożena Kisiel, Halina Liro, Dorota Malek, Barbara Stankowska, Danuta Żylak, Marta Praska, Henryk Zapiór, Irena Puszcz.

 

 J. Farys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

telefonPubliczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie
ul. Kolanowska 4, Zawada,
46-022 Luboszyce
tel.: +48 77 4212881
email:  pspzawada@interia.eu

Wykonanie: LinkNet.pl