Sport

Nasza biblioteka jest dostępna dla każdego ucznia     

więcej...

 

Biblioteka

 

Toys

Korzyści i zagrożenia związane

z Internetem.                     więcej... 

Internet

 

sport1

 

Nasze  sukcesy...            więcej...

 

Osiągnięcia

 

Books

  ... uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami... więcej

 

 

 

 

 

Po szkole

Jesteś tutaj:

Start O szkole Kalendarz szkolny
PDF Drukuj Email
 
Komunikat   Opolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 19 marca 2020r.
 
(fragment)
 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obecnie na okres od 12 do 25 marca br. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. 

Jednocześnie wyjaśniam:

W trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej szkół:

 • szkoła nie prowadzi zajęć edukacyjnych (ani w budynkach szkół, ani za pomocą środków komunikacji elektronicznej),
 • szkoła nie prowadzi oceniania uczniów (ocenianiu podlegają tylko zrealizowane w szkole treści),
 • zadania przesyłane przez nauczycieli w ramach tzw. nauczania zdalnego nie mogą mieć charakteru obligatoryjnego, ich wykonanie bądź niewykonanie nie może być podstawą do wystawienia oceny, ani w trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej, ani po jej ustaniu,
 • udział w „lekcjach” organizowanych w ramach nauczania zdalnego nie może mieć dla uczniów charakteru obligatoryjnego, w szczególności nieuczestniczenie w tych „lekcjach” nie może być podstawą do wpisywania nieobecności na zajęciach,
 • zadania i tematy realizowane w ramach nauczania zdalnego mogą dotyczyć tylko tych partii materiału, które zostały już omówione i powinny służyć utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych już wiadomości,
 • nauczyciele nie mogą realizować nowych tematów, albo też zlecać uczniom samodzielnego opracowania takich tematów.

Wszelkie bieżące informacje, rekomendacje i zalecenia dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacji kryzysowej, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl oraz na profilu społecznościowym naszej instytucji.

17 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

 W najbliższych kilku dniach będziemy proponowali coś w rodzaju rozkładu zajęć, w którym postaramy się zasugerować nauczycielom, z jakich materiałów mogą korzystać. Będzie to pomoc, nie sztywne przepisy. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że nagle uczeń zostanie zasypany gigantyczną ilością poleceń od wszystkich nauczycieli. Dyrektor szkoły będzie człowiekiem koordynującym działania nauczycieli – tłumaczył Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

 

Kalendarz  roku szkolnego  2019/2020  
 
 • Rozpoczęcie roku szkolnego - 02.09.2019r.
 • Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2019r. - 31.12.2019r.
 • Zakończenie I semestru - 31.01.2020r.
 • Ferie zimowe  -  10.02.2020r. - 23.02.2020r. 
 • Rekolekcje szkolne - 30.03.2020r. - 31.03.2020r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna - 09.04.2020r. - 14.04.2020r.
 • Egzaminy klas ósmych - 21, 22 i 23.04.2020r.
 • Zakończenie roku szkolnego -  26.06.2020r.

 

Dni wolne (zgodnie z rozporządzeniem MEN):

 • 14.10.2019r.
 • 02 - 03.01.2020r.       
 • 12.06.2020r.
 

Kontakt

telefonPubliczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie
ul. Kolanowska 4, Zawada,
46-022 Luboszyce
tel.: +48 77 4212881
email:  pspzawada@interia.eu

Wykonanie: LinkNet.pl