Sport

Nasza biblioteka jest dostępna dla każdego ucznia     

więcej...

 

Biblioteka

 

Toys

Korzyści i zagrożenia związane

z Internetem.                     więcej... 

Internet

 

sport1

 

Nasze  sukcesy...            więcej...

 

Osiągnięcia

 

Books

  ... uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami... więcej

 

 

 

 

 

Po szkole

Jesteś tutaj:

Start POMOC PP zaj. grupowe E.Wideł
Zajęcia grupowe - E.Wideł PDF Drukuj Email

Klasa 6 

Poniedziałek 7lekcja

Jeżeli jest taka możliwość to proszę wydrukować te ćwiczenia.
1. Przeczytaj kilka razy tekst dyktanda. Postaraj się zapamiętać pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną (rz, ż)

Zbliża się moja ulubiona pora roku – zima. Koleżanka Grzegorza, Grażyna, nie może się doczekać zjeżdżania na sankach. Marzena i Małgorzata również uważnie wypatrują pierwszych oznak mrozu. Obiecały rodzicom, że nie będą ślizgać się po zamarzniętych jeziorach. Każde dziecko wie, że wejście na lód jest groźne. Błażej uważa się za odważnego, ponieważ jeździł na łyżwach po zamarzniętym jeziorze. Grzegorz drżał z przerażenia, gdy przyglądał się wyczynom towarzysza. Obiecał sobie, że zostanie narciarzem. Spojrzał w przyszłość i ujrzał siebie w pierwszym rzędzie obok mistrza – Adama Małysza.


2. Zakryj oryginał i uzupełnij luki w wyrazach w poniższym dyktandzie.

Jeżeli nie ma możliwości wydrukowania , proszę przepisać każdy wyraz, uzupełnić, sprawdzić z tekstem u góry
Zbli…a […..] się moja ulubiona pora roku – zima. Kole….anka […..] G…egorza, […..] Gra…yna, […..] nie mo…e […..] się doczekać zje…dżania […..] na sankach. Ma….ena […..] i Małgo….ata […..] równie…. […..] uwa…nie […..] wypatrują pierwszych oznak mrozu. Obiecały rodzicom, …e […..] nie będą ślizgać się po zamarzniętych jeziorach. Ka…de […..] dziecko wie, …e […..] wejście na lód jest groźne. Bła…ej […..] uwa….a […..] się za odwa…nego, […..] poniewa… […..] jeździł na ły…wach […..] po zamarzniętym jezio..e. […..] G…ego… […..] dr…ał […..] z p….era….enia, […..] gdy p….yglądał się […..] wyczynom towa….ysza. […..] Obiecał sobie, ….e […..] zostanie narcia….em. […..] Spoj….ał w […..] p…yszłość […..] i uj….ał […..] siebie w pierwszym ….ędzie […..] obok mist…a […..] – Adama Małysza.

3. Następnie przeczytaj poniższe zasady ortograficzne i dopasuj numer zasady  do każdego wyrazu z trudnością ortograficzną. Numer zasady wpisz w polu oznakowanym[…..]. Jeżeli nie można wydrukować to nr zasady piszemy przy przepisanym tekście.


Zasady ortograficzne

1. Rz piszemy, gdy wymienia się na r
2. Rz piszemy po literach p, b, k, g, t, ch, j, w
3. Rz niewymienne – wyraz do zapamiętania
4. Ż piszemy, gdy wymienia się na g, dz, h, s, z, ź
5. Ż niewymienne- wyraz do zapamiętania

 

Piątek  1 lekcja

Uzupełnij podane wyrazy partykułą "nie". Skorzystaj ze słownika ortograficznego.

  • ..............każdy
  • ..............ma
  • ..............masz
  • ..............ona
  • ..............taki
  • ..............bardzo
  • ..............zawsze
  • ...................kilka
  • ...................trzeba
  • ...................lepiej
  • ...................ład
  • ...................należy
  • ...................właściwa
  • ...................właściwsza
 

Kontakt

telefonPubliczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie
ul. Kolanowska 4, Zawada,
46-022 Luboszyce
tel.: +48 77 4212881
email:  pspzawada@interia.eu

Wykonanie: LinkNet.pl