Zajęcia pozalekcyjne Drukuj

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

 

nazwa

klasa   

prowadzący

„Zespół wokalno-instrumentalny"

IV – VIII

Mariola Kulawik - Sowada

„Kółko z języka niemieckiego”

IV - VIII

Piotr Ebisch

 

Inne zajęcia tematyczne:

nazwa

prowadzący

Terapia logopedyczna

Mariola Kulawik – Sowada

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Agnieszka Spyra

Zajęcia socjoterateutyczne

Jolanta Grabowska - Baran

Zespoły wyrównawcze z matematyki dla klas IV - VIII

Anna Krotewicz

Zespoły wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV - VIII

Sabina Węgrzyn - Gaweł

Zajęcia korekcyjno

- kompensacyjne

w klasach I - IV

 

Jolanta Grabowska- Baran

Bożena  Kisiel

Elżbieta  Wideł

Indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

Joanna  Cieplik - Sokołowska

Jolanta Grabowska- Baran

Bożena  Kisiel

Joanna  Kęsik

Elżbieta Wideł

Wyjazdy na basen

Joanna  Kęsik

Piotr Ebisch

Tenis

Jacek  Zapiór

 

Uczniowie biorą udział w projektach:

 

1. Liga Ortograficzna - klasy I, II i III

2. Uczniowie klas IV – VIII biorą udział w całorocznym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Lepsza Szkoła – Sesje z Plusem z matematyki - pod patronatem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego