Sport

Nasza biblioteka jest dostępna dla każdego ucznia     

więcej...

 

Biblioteka

 

Toys

Korzyści i zagrożenia związane

z Internetem.                     więcej... 

Internet

 

sport1

 

Nasze  sukcesy...            więcej...

 

Osiągnięcia

 

Books

  ... uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami... więcej

 

 

 

 

 

Po szkole

Jesteś tutaj:

Start Uczniowie Samorząd Uczniowski
PRACA SU PDF Drukuj Email

RADA   SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO

 PSP  W  ZAWADZIE

ROK  SZKOLNY 2018/2019 

 

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie

2 października w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Po intensywnej kampanii wyborczej, zakończonej głosowaniem przeprowadzonym wśród uczniów klas IV – VIII oraz nauczycieli, komisja opracowała protokół podsumowujący tegoroczne zmagania. Poniżej zamieszczamy jego fragment.

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA

1. Głosowanie odbyło się 02.10.2018r.

2. Liczba wyborców: 80.

3. Wydano kart do głosowania: 80.

4. Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania:

Ilość oddanych głosów - 80

Ilość głosów ważnych - 78

Ilość głosów nieważnych – 2

Przewodnicząca szkoły – Weronika Dymarczyk

Zastępca przewodniczącej – Patryk Stotko

Sekretarz – Monika Marsolek

Skarbnik – Emilia Długosz

5. Opiekunem RSU została Pani Mariola Kulawik – Sowada.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy w bieżącym roku szkolnym,

a pozostałych uczniów zapraszamy do współpracy!

Mariola Kulawik - Sowada

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2018/19

Miesiące

Zadania do realizacji

Osoby odpowiedzialne

Wrzesień

1. Przygotowanie kart do wyborów do RSU.

2. Przeprowadzenie wyborów do RSU oraz wyboru opiekuna RSU na nowy rok szkolny.

3. Opracowanie protokołu głosowania i podanie go do publicznej wiadomości (gazetka ścienna, strona internetowa szkoły).

4. Opracowanie harmonogramu imprez szkolnych na nowy rok szkolny.

Klasa VIII oraz opiekun SU

Październik

1. Opracowanie rocznego planu pracy zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych.

2. Zapoznanie z planem pracy oraz Regulaminem Samorządu Uczniowskiego członków SU.

3. Sprzedaż cegiełek w ramach akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty” (Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.

4. Wykonanie i wręczenie nauczycielom oraz personelowi pomocniczemu słodkich upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Opiekun SU wraz z SU.

Listopad

1. Zorganizowanie Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.

2. Kontynuacja sprzedaży cegiełek w ranach akcji „Pomóż i Ty”.

3. Zorganizowanie Święta Pluszowego Misia.

SU wraz z opiekunem.

Grudzień

1. Pomoc przy wręczaniu paczek mikołajkowych w poszczególnych klasach.

2. Przygotowanie dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego symbolicznych upominków świątecznych.

3. Zakończenie sprzedaży cegiełek w ramach akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty” (Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” - rozliczenie zebranych środków i wpłata na konto fundacji.

4. Artystyczne dekorowanie bombek – zabawa edukacyjna dla chętnych.

SU wraz z opiekunem.

Styczeń

 1. Podsumowanie I semestru działalności podczas spotkania RSU.

Opiekun SU

Luty

1. Walentynkowy pokaz mody.

SU wraz z opiekunem.

Marzec

 1. „Twoja twarz brzmi znajomo” lub „Mam talent” - impreza.

SU wraz z opiekunem.

Kwiecień

 1. Przygotowanie dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego drobnych upominków z okazji Wielkanocy.
 2. Sprawy bieżące.

SU i opiekun.

Maj

 1. Przygotowanie Dnia Tańca.

SU wraz z opiekunem oraz zespołem wokalno - instrumentalnym.

Czerwiec

 1. Podsumowanie II semestru działalności RSU.

Opiekun SU.

Szczegóły dotyczące planowanych oraz zrealizowanych przez RSU imprez (w postaci zdjęć i artykułów) będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce ściennej. Spotkania RSU będą się odbywały w miarę potrzeb.

 

 

 

ROK SZKOLNY  2017/2018

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca –  Wanessa  Kansy

Zastępca przewodniczącej – Bartek  Gabor

Sekretarz –  Justyna  Cichos

Skarbnik –  Ewa  Panek

Sprawozdanie z pracy opiekuna SU

            Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/18 aktywnie współpracował z Dyrekcją, nauczycielami, Radą Rodziców. Celem jego działalności było przede wszystkim zachęcanie do działań na rzecz szkoły oraz udział w akcjach charytatywnych.                                                                    

Działania zrealizowane przez SU w bieżącym roku szkolnym:

Wrzesień

-przeprowadzenie wyborów do RSU na nowy rok szkolny (opiekun SU z pomocą klasy VI)

-opracowanie rocznego planu pracy zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych

-zapoznanie z planem pracy wszystkich członków RSU

-zapoznanie członków RSU z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego

-rozpoczęcie sprzedaży cegiełek w ramach akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty” (Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”)

Październik

-wykonanie i wręczenie nauczycielom oraz personelowi pomocniczemu podczas uroczystego apelu samodzielnie wykonanych kartek okolicznościowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – rożków obfitości

-zorganizowanie spotkania z edukatorem przyrody, panem Zbigniewem Goluchem: kl. I – IV - „Spotkanie z przyrodą”, a dla kl. V – VII - „Na czym polega łowiectwo?”

Listopad

-zorganizowanie Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień – 21 XI 2017r.

-Zorganizowanie Dnia Pluszowego Misia        

Grudzień

- wręczanie prezentów mikołajkowych w poszczególnych klasach (w przebraniach Śnieżynek i Mikołajków)

-zainicjowanie zabawy edukacyjnej, polegającej na samodzielnym dekorowaniu bombek pod okiem doświadczonego dekoratora dla wszystkich zainteresowanych uczniów z klas I – VII

-zorganizowanie i przeprowadzenie międzyklasowego konkursu pt. „Szkoła od kuchni”

-przygotowanie dla nauczycieli, personelu pomocniczego i gości świątecznych upominków – własnoręcznie wykonanych śnieżnych kul

Styczeń

-podsumowanie I semestru działalności podczas spotkania RSU

-omówienie spraw bieżących

-„Noworoczne życzenia” - przygotowanie występu artystycznego dla przedszkolaków z Zawady

Luty

- poczta walentynkowa

-koordynowanie szkolnego balu karnawałowego we współpracy z Radą Rodziców

Marzec

-przygotowanie konkursu „Fryderyk Chopin – poeta fortepianu” dla kl. I – III oraz „Małego testu o Chopinie” - poziom podstawowy i średnio zaawansowany dla kl. IV - VII

Kwiecień

-omówienie spraw bieżących

-przygotowanie wielkanocnych upominków dla nauczycieli oraz pracowników szkoły

Maj

-przygotowanie Dnia Tańca – 30 V 2018r. dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów, a 30 V 2018 r. dla przedszkolaków z Zawady

-omówienie spraw bieżących

-udział w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”, zorganizowanym przez PBW w Opolu – uczeń Dawid Kaczmarczyk otrzymał wyróżnienie

Czerwiec

-zakończenie sprzedaży cegiełek w ramach akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty” (Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”) - udało nam się pozyskać 603 zł, które zostały wpłacone na konto fundacji

-podsumowanie pracy SU w bieżącym roku szkolnym.

            Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięć zrealizowanych przez SU były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Podczas trwania roku szkolnego SU opiekował się gazetką ścienną, znajdującą się na parterze szkoły. Spotkania RSU odbywały się systematycznie, w miarę potrzeb, średnio dwa razy w przeciągu miesiąca. Roczny plan pracy SU opracowany we wrześniu udało się nam zrealizować w całości, a nawet dodać jeszcze kilka imprez spoza harmonogramu.

Rada Samorządu Uczniowskiego chętnie współpracowała z pozostałymi uczniami, a podjęte przez nią działania sprzyjały integracji uczniów z różnych klas.

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na przyszły rok szkolny odbędą się na przełomie września i października.

Mariola Kulawik - Sowada

Opiekun SU – pani Mariola Kulawik-Sowada

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2017/18

             

Miesiące

Zadania do realizacji

Osoby odpowiedzialne

Wrzesień

 1. Przygotowanie kart do wyborów do RSU.
 2. Przeprowadzenie wyborów do RSU oraz opiekuna RSU na nowy rok szkolny.
 3. Opracowanie protokołu głosowania i podanie go do publicznej wiadomości (gazetka ścienna, strona internetowa szkoły).
 4. Opracowanie harmonogramu imprez szkolnych na nowy rok szkolny.

Klasa VI oraz opiekun RSU.

Klasa VI wraz z opiekunem RSU.

Opiekun RSU, nauczyciele, p. dyrektor.

Październik

1. Opracowanie rocznego planu pracy zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych.

2. Zapoznanie z planem pracy członków SU.

3. Sprzedaż cegiełek w ramach akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty” (Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.

4. Wykonanie i wręczenie nauczycielom oraz personelowi pomocniczemu słodkich upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Opiekun RSU.

Opiekun RSU.

RSU

RSU wraz z opiekunem i zainteresowanymi uczniami.

Listopad

 1. Zorganizowanie Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.
 2. Kontynuacja sprzedaży cegiełek w ramach akcji „Pomóż i Ty”.
 3. Dzień Pluszowego Misia.
 4. Szkoła od kuchni – szkolny konkurs kulinarny.

RSU wraz z opiekunem.

Grudzień

 1. Pomoc przy wręczaniu paczek mikołajkowych w poszczególnych klasach.
 2. Przygotowanie dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego symbolicznych upominków świątecznych.
 3. Dekorowanie bombek pod okiem instruktora.

RSU oraz wybrani uczniowie.

RSU, opiekun RSU oraz zainteresowani uczniowie.

Styczeń

1. Podsumowanie I semestru działalności podczas spotkania RSU.

Opiekun RSU.

Luty

1. Walentynki. Pokaz mody. Poczta walentynkowa.

RSU wraz z opiekunem.

Marzec

1. Największe hity karaoke - impreza szkolna.

RSU wraz z opiekunem.

Kwiecień

1. Przygotowanie dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego drobnych upominków z okazji Wielkanocy.

RSU, opiekun i zainteresowani uczniowie.

Maj

1. Dzień Białej Skarpety.

RSU wraz z opiekunem.

Czerwiec

1. Podsumowanie II semestru działalności RSU.

Opiekun RSU.

Szczegóły dotyczące planowanych oraz zrealizowanych przez RSU imprez (w postaci zdjęć i artykułów) będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce ściennej. Spotkania RSU będą się odbywały w miarę potrzeb. 

Rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/17

           

Samorząd Uczniowski  w roku szkolnym 2016/17 aktywnie współpracował z Dyrekcją, nauczycielami, Radą Rodziców oraz członkami Klubu Przyjaciół Biblioteki. Celem jego działalności było przede wszystkim zachęcanie do działań na rzecz szkoły oraz udział w akcjach charytatywnych.                                                                     

            Od czterech lat realizujemy podczas codziennego życia szkolnego wybrane „święta” z Kalendarza Świąt Nietypowych i w roku bieżącym postanowiliśmy prowadzić kontynuację wybranych imprez.

            Działania zrealizowane przez SU w bieżącym roku szkolnym:

Wrzesień

-       przeprowadzenie wyborów do RSU na nowy rok szkolny (opiekun SU z pomocą klasy VI)

-       opracowanie rocznego planu pracy zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych

-       opracowanie harmonogramu imprez szkolnych na nowy rok szkolny

-       zapoznanie z planem pracy wszystkich członków RSU

-       zapoznanie członków RSU z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego

-       rozpoczęcie sprzedaży cegiełek w ramach akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty” (Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”)

Październik

-       wykonanie i wręczenie nauczycielom oraz personelowi pomocniczemu podczas uroczystego apelu samodzielnie wykonanych słodkich podarunków z okazji Dnia Edukacji Narodowej – rożków obfitości

Listopad

-       zorganizowanie Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień – 21 XI 2016r.      

Grudzień

-        wręczanie prezentów mikołajkowych w poszczególnych klasach (w przebraniach Śnieżynek i Mikołajków)

-       zainicjowanie zabawy edukacyjnej, polegającej na samodzielnym dekorowaniu bombek pod okiem dekoratorek firmy „Gold – Glass” dla wszystkich zainteresowanych uczniów z klas I – VI - 21 XII 2016r.

-       przygotowanie dla nauczycieli, personelu pomocniczego i gości świątecznych upominków – własnoręcznie wykonanych aniołów – 22 XII 2016r.

Styczeń

-       podsumowanie I semestru działalności podczas spotkania RSU

-       omówienie spraw bieżących

-       zorganizowanie Dnia Odlotowych Nakryć Głowy

-       prowadzenie konkursów podczas szkolnego balu karnawałowego - I 2017r.

Luty

-       zorganizowanie Dnia Szalonych Fryzur

-       „Walentynkowy pokaz mody”

-       poczta walentynkowa

Marzec

-       „Czas gentelmanów” - uruchomienie radiowęzła szkolnego z okazji Dnia Kobiet

Kwiecień

-       omówienie spraw bieżących

-       „W pogoni za zajączkiem” - zorganizowanie akcji szukania zajączka na terenie szkoły i rozdawanie „zajączkowych” upominków uczniom

Maj

-       przygotowanie Dnia Tańca – 22 V 2017r. dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów, a 23 V 2017r. dla przedszkolaków z Zawady

-       omówienie spraw bieżących

Czerwiec

-       współorganizacja akcji „jak nie czytam jak czytam” - próby pobicia rekordu jednoczesnego czytania, zorganizowanego przez czasopismo „Biblioteka w szkole” - 01 VI 2017r. - przygotowanie transparentów z hasłem akcji oraz książek do tzw. „szybkich wypożyczeń”

-       zakończenie sprzedaży cegiełek w ramach akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty” (Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”) - udało nam się pozyskać 424 zł, które zostały wpłacone na konto fundacji

-       podsumowanie pracy SU w bieżącym roku szkolnym.

            Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięć zrealizowanych przez SU były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Podczas trwania roku szkolnego SU przy współpracy z Klubem Przyjaciół Biblioteki opiekował się gazetką ścienną, znajdującą się na parterze szkoły. Spotkania RSU odbywały się systematycznie, w miarę potrzeb, średnio dwa razy w przeciągu miesiąca. Roczny plan pracy SU opracowany we wrześniu udało się nam zrealizować w całości, a  nawet dodać jeszcze kilka imprez spoza harmonogramu.

             Rada Samorządu Uczniowskiego chętnie współpracowała z pozostałymi uczniami, a  podjęte przez nią działania sprzyjały integracji uczniów z różnych klas.

            Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na przyszły rok szkolny odbędą się na przełomie września i października.

Opiekun SU

Mariola Kulawik - Sowada

Świąteczne anioły

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, mimo licznych obowiązków szkolnych i domowych, Samorząd Uczniowski ochoczo zabrał się do pracy nad przygotowaniem upominków dla Pana Dyrektora, Grona Pedagogicznego, personelu pomocniczego oraz gości. Pomysłodawczynią tegorocznych podarków była Michalina Pietras, a wykonaniem zajęły się współpracujące z RSU uczennice klas IV-VI.

Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się utrzymać dotychczasowy, wysoki poziom zaangażowania członków RSU w życie szkoły oraz współpracy z całą społecznością szkolną

Opiekun SU

Mariola  Kulawik - Sowada

  

           Artykuł o pracy SU w ubiegłych latach znajduje się w Archiwum.  Zapraszam do lektury.

 

 

 

Kontakt

telefonPubliczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie
ul. Kolanowska 4, Zawada,
46-022 Luboszyce
tel.: +48 77 4212881
email:  pspzawada@interia.eu

Wykonanie: LinkNet.pl